PADLEGLEDER

Håper riktig mange finner gleden ved denne type turliv!

tirsdag 2. august 2011

Hvorfor har tyskerne navn på båtene sine?

Allerede for flere år siden merket jeg meg at mine tyske padlevenner, alle hadde navn på båtene sine.
Jeg så på dette som en kuriositet, men fikk denne uken vite litt mere om bakgrunnen...

I Tyskland er det PÅBUDT å merke kajakkene med navn på en eller annen måte, og disse registreres offentlig. Det gis bøter av politiet om man ikke overholder dette påbudet. Forordningen gjelder dersom kajakken brukes i farvann der det er regulær båttrafikk ellers, vel å merke.

Jeg tenkte umiddelbart, at det var da voldsomt til regime som var innført der.
Forklaringen var enkel, og svært fornuftig...

Av og til finner noen en tom kajakk, og når båten er merket, er det enkelt å vite hvem eieren er, eventuelt hvem den savnede er. Årsaken er kort og godt SIKKERHET!

Det er for raskest å kunne identifisere båt/eier dersom noe har tilstøtt en padler.

Jeg har allerede som nevnt, adoptert ideen, og mine båter merkes nå med navn og evt. hjemsted.Her er det ikke tvil om hva båten heter, eller hvor den kommer fra!


Båtnavnene kan gjerne være fantasifulle...


Med mange padlere samlet på ett sted, så blir det også lettere å finne rett båt.

Kanskje er det og på tide å få innført en slik ordning her til lands og?
Men registrering bør i tilfelle være gratis.